Popis elektronických publikací Klubu


Ukázka:

Ukázku elektronické publikace najdete zde.

Médium:

Každá publikace je uložena na samostatném CD-ROM médiu, které obsahuje:

Formát publikace, technické parametry a minimální požadavky na SW a HW:

Formát publikace:

Text včetně obrazových příloh je uložen ve formátu PDF. Formát PDF (Portable Document Format) je standardní formát, běžně používaný na internetu pro elektronické knihy tzv. e-knihy (nebo e-books).
Tento formát umožňuje věrnou reprodukci tištěné podoby knihy v elektronické formě. A navíc ji obohacuje o možnosti, které tištěná podoba nemá. K základním výhodám patří zejména:

Technické parametry formátu PDF:

Technické parametry formátu PDF:

Minimální požadavky na SW a HW:

Minimální požadavky na SW:

Minimální požadavky na HW:
K použítí média plně postačuje běžný počítač vybavený CD-ROM mechanikou a umožňující spouštění výše uvedeného software (prohlížeč, OS), čemuž odpovídá průměrný počítač určený pro domácnost a používaný k psaní textu, připojení na internet a vyřizování elektronické pošty.

Autorská práva:

Majitelem autorských prav pro elektronickou publikaci (dále jen "Dílo") je Klub pro českou heraldiku a genealogii.

Zakoupením Díla získává jeho nabyvatel prává k domácímu použití Díla. Klub pro českou heraldiku a genealogii si vyhrazuje veškerá ostatní autorská práva spojená s tímto Dílem.

Jakýkoli zásah do podoby Díla, nedovolené využití obsahu Díla nebo šíření Díla třetím osobám je v rozporu se zákony ČR v oblasti autorských práv a oprávněním pro použití, uděleným ze strany majitele autorskych práv pro toto Dílo.


Další informace

Další informace k formátu PDF najdete na webových stránkách firmy Adobe (v angličtině) nebo na webových stránkách grafika.cz.

Další informace k elektronickým knihám najdete zde.


Kontakt | Publikace | Úvod | Novinky