FAQ - Odpovědi na často kladené dotazy


Seznam dotazů

 1. Pátrám po předcích, můžete mi je pomoci dohledat ?,
 2. Existují profesionálové, kteří nabízejí služby v oblasti heraldiky a genealogie ?,
 3. Mám obrázek erbu a hledám jeho majitele/nositele, můžete mi pomoci jej dohledat ?,
 4. Hledám erb města, můžete mi pomoci jej dohledat ?,
 5. Můžu se na Vás obrátit s žádostí o nakreslení erbu ?,
 6. Můžu si erb nechat registrovat ?,
 7. Můžu si koupit některou Vaší publikaci ?,
 8. Můžete mi doporučit nějakou heraldickou nebo genealogickou literaturu ?,
 9. Kde najdu základní informace ke genealogii nebo heraldice ?,
 10. Můžete mi poradit kdo byl majitelem panství, městečka XYZ ?,
 11. Jaký význam má symbol ABC v erbu XYZ ?,
 12. Jakým způsobem se mohu stát členem Vašeho Klubu ?,
 13. Jakým způsobem mohu dostávat informace o novinkách na webových stránkách Klubu ?,
 14. Můžu ve Vašem sborníku (časopise) publikovat článek ?,
 15. Hledám erb cechu, můžete mi pomoci jej dohledat ?,
 16. Hledám erb významné osobnosti XYZ, můžete mi pomoci jej dohledat ?,
 17. Zaujal mne článek na Vašich webových strákách, jak můžu kontaktovat autora ?,
 18. Nemohu na Vašich webových strákách najít informaci XYZ, poraďte mi !,
 19. Kde najdu Vaše kontaktní údaje ?,
 20. Jak dlouho musím čekat na Vaší odpověď ?,
 21. Hledám erb církevní instituce, můžete mi pomoci jej dohledat ?,
 22. Pokud si u vás zakoupím elektronickou pulikaci, nebudu mít problém s jejím přečtením ?,
 23. Jakým způsobem mi zašlete elektronickou publikaci ?,
 24. Zaujala mne publikace vašeho Klubu, která už není nabízena v nabídce (ceníku), můžu ji ještě získat ?,
 25. Nerozumím německy, anglicky, francouzsky, latinsky. Existují nějaké slovníky pro heraldiku nebo genealogii ?,
 26. Můžu někde zjistit posloupnost panovníků nebo držitelů církevních či světských úřadů ?,
 27. Jak si můžu nejlépe stáhnout a vytisknout časopis Heraldické noviny ?,


Přehled dopovědí

1. Pátrám po předcích, můžete mi je pomoci dohledat ? [^]

Náš Klub se nezabývá poskytováním profesionálních služeb a konzultací v oblasti občanské genealogie. Vzhledem k faktu, že chod Klubu zabezpečují členové vedení Klubu ve svém volném čase, ani to není možné. Náš Klub se navíc zaměřuje spíše na oblast heraldiky a šlechtické genealogie. Klub, ale poskytuje konzultace členům Klubu v jejich badatelských záměrech.
Tyto služby vám však mohou poskytnout jednotlivci / firmy profesionálně se touto činností zabývající. Pokud chcete vyhledat pomoc těchto profesionálů, najdete informace zde.

Pokud se chcete pátrání věnovat sám/sama, doporučujeme Vám kontaktovat partnerský klub - Českou genealogickou a heraldickou společnost v Praze, jehož zaměření je podstatně bližší Vašemu zájmu. CGHSP vydává řadu publikací poskytujících informace jak postupovat v hledání předků, organizuje profesionální kurzy a poskytuje konzultace.

2. Existují profesionálové, kteří nabízejí služby v oblasti heraldiky a genealogie ? [^]

Ano, tyto služby poskytují na komerční bázi firmy i jednotlivci. Někteří z nich poskytují komplexní servis, většinou se však specializují na konkrétní problematiku (návrh a kresba znaků, hledání předků v oblasti občanské genealogie, rešerše ke šlechtickým rodům, sídlům a podobně, obecně dohledávání jakékoli informace v archívech, a podobně).
Kontaktní údaje některých z nich najdete zde.

3. Mám obrázek erbu a hledám jeho majitele/nositele, můžete mi pomoci jej dohledat ? [^]

Není v silách našeho Klubu poskytovat veřejnosti odborné rešerše tohoto druhu. Přesto nám můžete obrázek zaslat a pokud bude v našich možnostech informaci zjistit, odpovíme na váš dotaz. Doporučujeme vám však kontaktovat profesionály, kteří se zabývají poskytováním těchto služeb.

V rámci rakousko-uherské monarchie (zejména na jejím sklonku) existoval relativně vysoký počet nositelů erbu. Jejich počet se zcela určitě pohyboval v řádu tisíců. V úvahu při pátrání připadají zpravidla i znaky příslušníků cizí šlechty. Současně platí, že znaky některých nositelů nejsou bohužel v existujících informačních zdrojích zdokumentovány. Limitujícím faktorem je pak také skutečnost, že pro vyhledávání znaků neexistuje databáze, kde by bylo možné zapsat blason (popis znaku) a vyhledávací nástroj by poskytl seznam majitelů znaků odpovídající dotazu.
Z výše uvedeného plyne, že vyhledat majitele znaku, pokud se nejedná o notoricky známý znak, je obtížné a časově náročné neboť pouhý obrázek je nedostatečným vodítkem a znak je potřeba navíc hledat v různých dílčích zdrojích informací (literatura, archívy, etc ...).

Vždy je tedy potřeba doplnit obrázek o průvodní informace, které zvyšují pravděpodobnost úspěšného hledání: místo výskytu/nálezu erbu, časové období do kterého lze zařadit předmět na kterém se znak vyskytuje, osoba které předmět patřil a nápisy nebo jiné textové údaje v bezprostřední blizkosti znaku.

4. Hledám erb města, můžete mi pomoci jej dohledat ? [^]

Erby českých měst je možné dohledat buď v odborné literatuře:
- Alois Přibyl & Karel Liška - Znaky a pečetě středočeských měst (Praha 1975),
- Jan Pelant - Města a městečka zápodočeského kraje (Plzeň 1988),
- Jiří Louda - Znaky československých měst,
- Jiří Louda - Znaky evropských měst (Praha 1995),
- Jiří Louda & J. Hercík - Česká města,
- Jiří Louda & Lafislav Baletka - Znaky měst Severomoravského kraje,
- Josef Augustyn - Velká encyklopedie měst a obci ČR (Sokolov 2001),
- Karel Liška - Městské znaky s ozdobami (Praha 1989),
- Karel Liška & Ludvík Mucha - Klíč k naším městům.
nebo na internetu v online zdrojích:
- International Civic Heraldry site,
- Registr komunálních symbolů ČR (REKOS),
- Znaky evropských měst (nakreslil a sepsal Jiří Louda),
- Znaky,
- Znaky měst I.,
- Znaky měst II..

5. Můžu se na Vás obrátit s žádostí o nakreslení erbu ? [^]

Náš Klub se nezabývá poskytováním profesionálních služeb a konzultací v oblasti občanské heraldiky.
Tyto služby vám mohou poskytnout jednotlivci / firmy profesionálně se touto činností zabývající. Pokud chcete vyhledat pomoc těchto profesionálů, najdete informace zde.

6. Můžu si erb nechat registrovat ? [^]

V ČR neexistuje státem zřízená organizace, která by se zabývala registrací znaků právnických či fyzických osob (podobně jako např. na Slovensku). Výjimku tvoří pouze znaky měst a obcí. Je však možné si erb zaregistrovat u soukromých subjektů, které nabízejí registraci v rámci svých registrů. Soukromé registry však nemohou nabídnout právní ochranu. Můžete se obrátit například na Akademii heraldických nauk ČR, Českou genealogickou a heraldickou společnost v Praze nebo Zemský registr erbů České republiky, kde najdete více informací. Neopomeňte se však důkladně seznámit s podmínkami registrace, tedy s tím co Vám registrace zabezpečí.

7. Můžu si koupit některou Vaší publikaci ? [^]

Můžete si zakoupit, kteroukoli publikaci, kterou nabízíme v seznamu nabízených publikací. Může se však stát, že v okamžiku objednání bude Vámi žádaný titul již rozebrán. Při objednání je potřeba postupovat dle přiloženého postupu.

8. Můžete mi doporučit nějakou heraldickou nebo genealogickou literaturu ? [^]

Seznam doporučené heraldické literatury najdete zde. Seznam doporučené genealogické literatury najdete zde.

9. Kde najdu základní informace ke genealogii nebo heraldice ? [^]

Vysvětlení některých základních pojmů z heraldiky najdete zde. Vysvětlení některých základních pojmů z genealogie najdete zde. Pokud Vám uvedené informace nebudou postačovat, zkuste použít:
- Heraldické minimum SHSŠ,
- Wikipedii, heslo "heraldika", "genealogie",
- nebo následující rozcestník.

10. Můžete mi poradit kdo byl majitelem panství, městečka XYZ ? [^]

Informace tohoto druhu lze nejsnáze nalézt v některé z následujících publikací, které byli vydány v posledních letech. Jedná se o publikace:
- Kolektiv autorů - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Svoboda, Praha 1981 - 1989) - Jižní Morava I, Severní Morava II, Severní Čechy III, Západní Čechy IV, Jižní Čechy V, Východní Čechy VI, Praha a okolí VII,
- August Sedláček - Místopisný slovník historický Království českého (Argo, Praha 1998),
- Kolektiv autorů - Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska (Argo, Praha 2001),
- Ladislav Hosák - Historický místopis země Moravsko / Slezské (Academia, Praha 2004),
- užitečné informace lze také najít v encyklopedickém programu nakladatelství Libri.

11. Jaký význam má symbol ABC v erbu XYZ ? [^]

Kvalifikovanou odpovědět lze podat pouze po bližším prozkoumání každého konkétního případu. Významnou roli vždy hraje postavení konkrétní osoby / rodu / instituce, historické souvislosti udělení znaku, postavení osoby / instituce, která udělila erb a teritorium ke kterému se udělení váže.
Zašlete nám svůj dotaz, doplněný o maximum vám známých informací a my se pokusíme dohledat odpověď.

Obecné informace k heraldické symbolice najdete v našich základních informacích k heraldice nebo v Heraldickém minimu SHSŠ.

12. Jakým způsobem se mohu stát členem Vašeho Klubu ? [^]

Informace jak se stát členem našeho Klubu najdete zde.

13. Jakým způsobem mohu dostávat informace o novinkách na webových stránkách Klubu ? [^]

Využijte volně dostupné služby WOKO.cz, která vás informuje prostřednictvím emailu o změnách na vámi udané adrese. Takže pokud zadáte jako hlídanou adresu "www.heraldica.cz/news.htm" dostanete emailem informaci vždy, kdy dojde ke změnám na našich stránkách, které na této adrese vždy anotujeme. Pokud chcete tuto službu použít, využijte tento předpřipravený formulář.

14. Můžu ve Vašem sborníku (časopise) publikovat článek ? [^]

Ano. Publikování článků je umožněno především členům Klubu, ale i nečlenům pakliže je daný článek blízký celkovému zaměření Klubu. Článek přijme redakce k publikování za předpokladu, že autor článku akceptuje podmínky publikování a dodá článek v podobě která je blízká naším doporučeným redakčním a technickým standardům. Další podrobnosti čtěte zde.

15. Hledám erb cechu, můžete mi pomoci jej dohledat ? [^]

Erby cechů je možné dohledat například v této odborné literatuře:
- Jakub Hrdlička - Pražská heraldika - Znaky pražských měst, cechů a měšťanů (Praha 1993),
- Jakub Hrdlička & Jaroslav Jásek & Vladimír Hrubý - Pět století řemeslné symboliky (Praha 1999, Heraldická společnost v Praze),
- V.J. Sedlák - O počátcích erbů pražských cechů (Praha 1945, Svaz přátel rodopisu).

Znaky cechů se město od města liší a proto pokud vám uvedené zdroje neposkytnou dostačující odpověď, zkuste kontaktovat místní nebo okresní muzeum v daném městě.

16. Hledám erb významné osobnosti XYZ, můžete mi pomoci jej dohledat ? [^]

Zkuste nám zaslat údaje hledané osoby a my se vám pokusím dohledat znak. Pakliže to nebude možné a dotyčná osoba bude alespoň členem některého šlechtického rodu, pokusíme se vám zaslat erb tohoto rodu. Neočekávajte však 100% úspěšnost.

17. Zaujal mne článek na Vašich webových strákách, jak můžu kontaktovat autora ? [^]

Kontaktní údaje autorů nejsou na našich webových stránkách k dispozici. Pokud je však chcete oslovit, napište e-mail na adresu Klubu ve kterem uvedete:
- své kontaktní údaje (e-mail, telefon, případně adresa),
- název konkrétního článku,
- a účel kontaktu.

18. Nemohu na Vašich webových strákách najít informaci XYZ, poraďte mi ! [^]

Pokud se nemůžete zorientovat, zkuste jednu z následujících možnosti:
- hledat pomocí struktury webu, zobrazující strukturu našich webových stránek,
- hledat pomocí vyhledávání, omezeneného pouze na naše webové stránky

19. Kde najdu Vaše kontaktní údaje ? [^]

Naše kontaktní údaje najdete zde.

20. Jak dlouho musím čekat na Vaší odpověď ? [^]

Čas potřebný na odpověď k vašemu dotazu se odvijí od složitostosti dotazu a dostatku kapacit na straně pracovníků Klubu, kteří se podílejí na přípravě odpovědí. Přesto lze zjednodušeně řící, že až na ojedinělé případy, je čas naší odpověďi podstatně kratší než úředních 30 dnů, zpravidla týden až dva.

21. Hledám erb církevní instituce, můžete mi pomoci jej dohledat ? [^]

Erby církevních institucí je možné dohledat například v této odborné literatuře:
- Anton Rybička - O erbích, pečetěch, znacích stavu kněžského v Čechách (Praha 1862),
- Břetislav Šorm - Znaky stavu kněžského v zechích Českých (Olomouc 1929),
- František Beneš - Pečeti českého duchovenstva (Praha 1938),
- Milan Buben - Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích - Díl 1 - 2 (Praha 2002 - 2007, Libri),
- Jiří Louda - Moravská církevní heraldika - Znaky olomouckého biskupství a arcibiskupství (Olomouc 1977),
- J. Siebmacher's grosses und allgemaines Wappenbuch - Bisthümer, Anhang Englische Bisthümer (Brno 2006, Garn),
- J. Siebmacher's grosses und allgemaines Wappenbuch - Klöster (Brno 2006, Garn),
nebo na internetové stránce>
- Katolická církev v ČR - Diecéze,
- Araldica Vaticana.

Pokud vás zajímají i znaky konkrétních církevních představitelů, můžete je dohledat v následujících publikacích:
- Aleš Zelenka - Die Wapen der Böhmischen und Mährischen Bischöfe (Regensburg 1979, Beheym Verlag),
- Jiří Kettner - Dějiny pražské arcidiecéze v datech (Praha 1993, Zvon),
- Milan M. Buben - Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů (Praha 2000, Logik),
nebo opět na internetové stránce:
- Katolická církev v ČR - Biskupové,
- Araldica Vaticana.

22. Pokud si u vás zakoupím elektronickou pulikaci, nebudu mít problém s jejím přečtením ? [^]

Elektronické publikace, které nabízí náš Klub jsou připraveny v obecně známém a přijímaném formátu PDF (Protable Document Format). Pro čtení tohoto formátu je potřeba mít nainstalován prohlížeč Acrobat Reader. Tento prohlížeč je zdarma dostupný na Internetu a lze jej provozovat na drtivé většině počítačů a operačních systémů. Více informací najdete zde.

23. Jakým způsobem mi zašlete elektronickou publikaci ? [^]

Elektronické publikace můžete přijmout třemi způsoby:
- publikaci si vyzvednete v kanceláři Klubu,
- publikaci vám zašleme prostřednictvím České pošty (tato varianta je časově a finančně nejméně příznivá),
- publikaci vám předáme prostřednictvím elektronické úschovny na Internetu,

24. Zaujala mne publikace vašeho Klubu, která už není nabízena v nabídce, můžu ji ještě získat ? [^]

V případě, že máte vážný zájem o některou z těchto publikací, protože ji potřebujete ke své badatalské práci, kontaktujte nás.
Po individuální domluvě je možné pořídit xerokopii nebo digitalizovanou verzi (PDF) i těchto publikací. Pořizení takovéto kopie je však náročnější a nákladnější než je získání publikace, kterou nabízíme v ceníku publikací.

25. Nerozumím německy, anglicky, francouzsky, latinsky. Existují nějaké slovníky pro heraldiku nebo genealogii ? [^]

Ano, existuje celá řada specializovaných překladových slovníků:
- Václav Kasalický - Německo-český slovník pro genealogy (ČGHSP, Praha 1996),
- Boleslav Lutonský a Jaroslav Černý - Latinsko-německo-český slovník nemocí, úrazů a příčin úmrtí a výrazů s nimi souvisejících (ČGHSP, Praha 1995),
- Jan Mareš - Latinsko-český slovník pro genealogy (ČGHSP, Praha 1996),
- Jan Pařez - Česko-anglický příruční slovník genealogický (Scriptorium, Praha 1999),
- Michal Šťovíček - Francouzsko-český heraldický slovníček (HaG 3-4/2006, Praha 2006).

Pokud máte problém i se staročeštinou, můžete použít publikaci Učebnice čtení starých textů (ČGHSP, Praha 2003).
Kontaktní údaje vydavatelů najdete zde.

26. Můžu někde zjistit posloupnost panovníků nebo držitelů církevních či světských úřadů ? [^]

Posloupnost panovníků lze dohledat dvěma způsoby.

1) Prostudovat příslušné rodokmeny, které jsou dostupné v genealogické literatuře nebo na internetu:
Publikace:
- Andreas Thiele - Erzählende genealogische Stammtafeln zur europäischen Geschichte,
- Jiří Louda & Michael Maclagan - Lines of Succession - Heraldry of the Royal Families of Europe (Macdonald Illustrated 1981),
- Hermann Grote - Stammtafeln (Leipzig 1877),
- Brigitte Hamman - Habskurkové - Životopisná encyklopedie (Praha 1996, Brána),
- Brigitte Sokop - Stammtafeln Europäischer Herrscherhäuser (Wien 1993),
- W. K. von Isenburg & F. Freytag von Loringhoven - Europäische Stammtafeln - Stammtafeln zur Geschichte der Europäischen Staaten,
- Petr Čornej & Jan P. Kučera & Vratislav Vaníček - Evropa králů a císařů (Praha 1997, Ivo Železný).
Internet:
- European Royalty and Nobility,
- Genealogy.EU,
- Genealogies Royales et Princieres,
- Paul Theroff's Royal Genealogy Site - An Online Gotha,
- Pozitivni noviny a články Jana Drocara k Premyslovcům.

2) Nebo tyto informace dohledat v přehledech posloupností, které jsou uveřejněny ve specializované literatuře nebo opět na internetu:

Publikace:
- John E. Morby - Dynasties of the World (Oxford Unvesity Press 1989),
- John E. Morby & Uwe Ludwig - Handbuch der deutschen Dynastien (Artemis & Winkler 2006),
- František Honzák & Marek Pečenka & František Stellner & Jitka Vlčková - Evropa v proměnách staletí (Praha 1997, Libri),
- Lukáš Novotný - Kdo, kdy, kde vládl (Praha 2005, Obzor),
- F. M. Lure - Rossijskaja i mirovaja istorija v tablicach (Petrohrad 1997).
Internet:
- EN Wikipedia, heslo "Monarch".
- Genealogy.EU - Rulers,
- Guide and Index to Lists of Rulers,
- Regnal Chronologies.

Posloupnost držitelů církevních či světských úřadů lze dohledat v odborné literatuře:

- Josef Macek - Jagellonský věk v českých zemích I. - II. (Praha 1992 - 1994, Academia),
- Gustav Friedrich - Rukovět křesťanské chronologie (Praha 1997, Paseka),
- Marie Bláhová - Historická chronologie (Praha 2001, Libri),
- Milan Buben - Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích - Díl 1 - 2 (Praha 2002 - 2007, Libri),
i na internetu:
- A Guide for Study of Historical Offices,

27. Jak si můžu nejlépe stáhnout a vytisknout časopis Heraldické noviny ? [^]

Ideální postup pro stažení je dvojí:
a) 1. Umístit kurzor nad odkaz, 2. Stisknout pravé tlačítko myši, 3. V zobrazené nabídce vybrat volbu "Uložit cíl jako" / "Save target as", 4. Vybrat místo na disku vašeho PC, kde bude soubor uložen a potvrdit výběr, 5. Počkat až dojde k úspěšnému stažení
b) 1. Stisknout odkaz, 2. Počkat až se zobrazí úvodní strana, 3. V prohlížeci Acrobat Reader stisknout tlačítko "Uložit jako kopii" / "Save as Copy", 4. Vybrat místo na disku vašeho PC, kde bude soubor uložen a potvrdit výběr, 5. Počkat až dojde k úspěšnému stažení

Ideální postup pro tisk je:
1. K tisku použijte pouze verzi určenou pro tisk, 2. Stisknout odkaz, 3. V nabídce programu Acrobat Reader stisknout tlačítko pro tisk, 4. Vytištěné listy složte způsobem, který je naznačen v připraveném schématu.

Důvody pro vytvoření dvou nezávislých verzí pro prohlížení a tisk jsou v zásadě dva:
a) V tiskové verzi jsou stránky spojeny do dvoustránek, což umožňuje snažší tisk stránek o formátu A5 na papír formátu A4.
b) Řazení stran je upraveno pro pozdější snažší složení jednotlivých vytištěných listů do časopisu.


Další informace:

Základní informace k heraldice a genealogii.


Kontakt | FAQ | Úvod | Novinky