Genealogie a Heraldika 3-4/2007 - Ukázka z časopisu č. 1


Článek: Miroslav Milec - Pečeti příslušníků rodu pánů z Hradce a Rožmberka

V loňském ročníku Heraldiky a genealogie (roč. XXXIX, č. 3-4/2006) jsme uveřejnili prvních deset pečetí příslušníků rodu pánů z Hradce. Po dokončení soupi-su čítá počet pečetí u pánů z Hradce 60 a pánů z Rožmberka 132. Doplňují tak Atlas A. Sedláčka (sv. 5 Academia, Praha 2003) s tím, že v legendě je konkrétně uvedena listina na kterou byla ta která pečeť přivěšena. Tento příspěvek se tak stane význam-nou pomůckou badatelům, kteří se zaměřují na studium originálních listin a jejich editorů.

1. Vítek z Hradce - připomínán v letech 1218-1259, syn Jindřicha. Zastával úřad purkrabího v Olomouci, za přispění řádu německých rytířů osidloval kraj. Synové Oldřich I. a Dětřich, biskup v Olomouci. Pečeť převzata A. Sedláček, Atlas pečetí V.

2. Oldřich I. z Hradce - připomínán 1254 +1282, syn Vítka. Královský podkomoří 1265, bojoval na Moravském poli proti Přemyslu Otakarovi 1276. Synové Oldřich II. a Vítek na Vítkově Hrádku, manželka Marie z Hardeka. Pečeť převzata A. Sedláček, Atlas pečetí V.

3. Oldřich II. z Hradce - připomínán 1264 +1312, syn Oldřicha I. Manželka Machtylda, syn Oldřich III. Veřejného života se neúčastnil. Pečeť o průměru 60mm, SOA Třeboň - cizí rody, karton 71, inv. č. 532 ze dne 12. 4. 1300.

4. Oldřich II. z Hradce - předešlý. Kontra pečeť na spodku voskové misky u předešlé pečeti, průměr 20mm.

5. Jindřich I. nejstarší z Hradce - připomínán 1345-1365, syn Oldřicha III. Manželka Markéta z Hardeka, synové Jindřich II. starší, Jindřich zemřel mlád a Jindřich III. mladší. Bojoval po boku císaře Karla IV. a přispěl k jeho záchraně v Pize, získal výhody a postavení, byl popravcem kraje plzeňského. Pečeť o průměru 24mm, SOA Třeboň - cizí statky, karton 72, inv. č. 541 ze dne 5. 10. 1361.

6. Menhart I. z Hradce - připomínán 1349-1377, otec Oldřich III. Kanovník pražský, biskup Tridentský -v důstojenství se neuvázal. Skončil jako farář v Rauspachu. Pečeť o průměru 27mm, SOA Třeboň - cizí statky, karton 19, inv. č. 127 ze dne 12. 12. 1364.

7. Oldřich IV. z Hradce - připomínán 1351-1384, otec Oldřich III. Držel Hořepník, Řečici, Mnich a část Žirovnice. Manželka Anna z Rožmberka, synové Oldřich V. , Jan I. a Jindřich IV. mistr řádu Johanitů ve Strakonicích. Pečeť o průměru 25mm, SOA Třeboň - VS. Nové Hrady listiny č. 11 ze dne 30. 9. 1365.

8. Heřman I. z Hradce - připomínán 1338 +1404, otec Oldřich III. Držel Štam-berk u Telče, Dačice, Kunžak, Žirovnici, vládu na Hradci nastoupil 1399 jako poručník sirotků. Manželka Petruše, syn Menhart II. na Velharticích. Pečeť o průměru 25mm, SOA Třeboň - cizí rody, karton 93, inv. č. 19 ze dne 19. 6. 1370.

9. Heřman I. z Hradce - předešlý, pečeť o průměru 21mm, SOA Třeboň, cizí rody, karton 61, inv. č. 45 ze dne 16. 11. 1384.

10. Heřman I. z Hradce - předešlý, pečeť o průměru 24mm, SOA Jindřichův Hradec - RA z Hradce listiny 46/38 ze dne 10. 9. 1391.

11. Jindřich II. z Hradce - připomínán 1363 +1398, otec Jindřich I. Pán na Hradci a Telči, přikoupil Jenštejn, Počátky a Slavonice. Manželka Eliška z Hardeka, synové Jan II. a Oldřich VI. řečený Vavák. Přidal s k Jednotě panské proti králi Václavu IV. a účastnil se jeho zajetí. Roku 1398 byl jmenován nejvyšším pur-krabím, ale za několik dní zemřel. Pečeť o průměru 28mm, SOA Třeboň, VS. Nové Hrady listiny inv. č. 17 ze dne 2. 10. 1387.

12. Jindřich II. z Hradce - předešlý, pečeť o průměru 25mm, SOA Třeboň, cizí rody, karton 18, inv. č. 69 ze dne 15. 1. 1391.

13. Jindřich III. z Hradce - připomínán 1365-1392, otec Jindřich I., pán na Kunžaku a Štamberku. Manželka Anna, neměl syna. Pečeť o průměru 32mm, SOA Jindřichův Hradec, RA z Hradce listiny 29/22 ze dne 28. 9. 1382.

14. Jan I. z Hradce - připomínán 1384-1417, otec Oldřich IV., pán na Velharticích, manželka Kateřina z Velhartic, syn Menhart III. Pečeť o průměru 28mm, SOA Třeboň, cizí rody, karton 17, inv. č, 43 ze dne 18. 6. 1389.

15. Jan I. z Hradce - předešlý, pečeť o průměru 27mm, SOA Jindřichův Hradec, RA z Hradce listiny 81/43 ze dne 17. 3. 1407.

16. Oldřich V. z Hradce - připomínán 1384-1412, otec Oldřich IV. Pán na Hořepníku a Bílkově. Manželka Markéta ze Šternberka, bez synů. Pečeť o průměru 24mm, SOA Třeboň, cizí rody, karton 17, inv. č. 44 ze dne 1. 8. 1389.

17. Oldřich V. z Hradce - předešlý, pečeť o průměru 24mm, SOA Třeboň, VS. Třeboň I.A-1Aa-A90/a ze dne 20. 5. 1395.

18. Jindřich IV. z Hradce - připomínán 1385 +1421, otec Oldřich IV. Vstoupil do řádu Johanitů. Pečeť o průměru 28mm, SOA Jindřichův Hradec, RA listiny 40/32 ze dne 20. 7. 1388.

19. Jindřich IV. z Hradce - předešlý, velkopřevor ve Strakonicích. Pečeť o prů-měru 29mm, SOA Jindřichův Hradec, RA z Hradce listiny 87/68 ze dne 2. 7. 1411.

20. Oldřich z Hradce - nezařazen. Pečeť o průměru 24mm, SOA Třeboň, cizí rody, karton 72, inv. č. 44 ze dne 6. 4. 1384.

21. Oldřich z Hradce - nezařazen. Pečeť o průměru 30mm, SOA Třeboň, cizí rody, karton 18, inv. č. 50 ze dne 5. 6. 1385.

22. Oldřich z Hradce - nezařazen. Pečeť o průměru 24mm, SOA Jindřichův Hra-dec, RA z Hradce listiny 44/33 ze dne 6. 11. 1388.


Pečetě příslušníků rodu pánů z Hradce, č. 1 až 12


Pečetě příslušníků rodu pánů z Hradce, č. 13 až 24

23. Oldřich z Hradce - nezařazen. Pečeť o průměru 23mm, SOA Jindřichův Hradec, RA z Hradce listiny 46/57 ze dne 10. 9. 1391.

24. Oldřich z Hradce - nezařazen. Pečeť o průměru 24mm, SOA Jindřichův Hradec, RA z Hradce listiny 73/57 ze dne 3. 11. 1404.

25. Jan II. mladší z Hradce -připomínán 1391 +1420, syn Jindřicha II. Manželka 1. Anežka z Kapelln, 2. Eliška z Vartenberka, syn Jan III. Stranil kališníkům, později katolík, držel Telč a Lomnici, zastával úřad nejvyššího hofmistra a nejvyššího purkrabí. Pečeť o průměru 28mm, SOA Třeboň - CR. registratura karton 116 ze dne 1. 3. 1408.

26. Oldřich VI. řečený Vavák z Hradce - zemřel 1421, syn Jindřicha II. Manželka Markéta z Kravař, nezanechal dědiců a panství Hradecké přešlo na synovce Menharta III. na Velharticích. Stvrdil protestní list do Kostnice, uzavřel spolek s Pražany na hájení čtyř artikulí, jmenován nejvyšším mincmistrem, ale za 14 dní zemřel na mor. Pečeť o průměru 25mm, SOA Třeboň, cizí rody, karton 18, inv. č. 101 ze dne 30. 3. 1410.

27. Anna z Hradce - sestra Oldřicha Vaváka, provdaná za Bernarda z Liechtensteina. Pečeť o průměru 30mm, SOA Jindřichův Hradec, RA z Hradce listiny 79/62 ze dne 29. 6. 1405.

28. Menhart III. z Hradce - zmiňován 1398 +1449, pán na Velharticích, syn Jana I. Vlády na Hradci se ujal roku 1422. Vstoupil do dějin jako muž plný rozporů, válčil s husity, ale byl od nich vězněn na Příběnicích, roku 1434 velel vojsku u Lipan proti Sirotkům, roku 1440 se snažil obnovit zemský mír, 1448 vězněn na Poděbradech od Jiřího z Poděbrad, pro nemoc propuštěn a po cestě domů zemřel. Manžel Markéta z Wallsee, syn Oldřich VII. Pečeť o průměru 24mm, SOA Jindřichův Hradec, RA z Hradce listiny 103/79 ze dne 30. 3. 1424.

29. Menhart III. z Hradce - předešlý. Pečeť o průměru 24mm, SOA Třeboň, cizí rody karton 94, inv. č. 122 ze dne 1. 12. 1429.

30. Menhart III. z Hradce - purkrabí karlštejnský. Pečeť o průměru 19mm, SOA Jindřichův Hradec, RA z Hradce listiny 109/85 ze dne 25. 8. 1435.

31. Menhart III. z Hradce - předešlý, nejvyšší purkrabí. Pečeť o průměru 25mm, SOA Třeboň, VS Třeboň IA-1Aa-N 11s.

32. Menhart III. z Hradce - předešlý. Pečeť o průměru 18mm, SOA Třeboň, CR registratura karton 63 z roku 1445.

33. Menhart III. z Hradce - předešlý. Pečeť o průměru 17mm, SOA Jindřichův Hradec, RA z Hradce listiny 144/110 ze dne 1. 1. 1448.

34. Oldřich VII. z Hradce - připomínán 1437 +1453, otec Menhart III. Po otci převzal Hradec a prodal Velhartice, vedl válku proti králi Jiřímu z Poděbrad jako odvetu za smrt svého otce. Manželka Markéta z Potštejna, nezanechal dědice. Pečeť o průměru 20mm, SokA České Budějovice - AM - ČB, listiny inv. č. II./36 ze dne 7. 3. 1446.

35. Jan III. z Hradce řečený Telecký - připomínán 1419 +1459, otec Jan II. Pán na Telči, manželka Kateřina ze Šternberka, syn Jindřich V. Pečeť o průměru 19mm, SOA Jindřichův Hradec, RA z Hradce listiny 109/85 ze dne 7. 3. 1416.

36. Jan III. z Hradce - předešlý. Pečeť o průměru 22mm, SOA Třeboň, VS Třeboň I.A-1Aa-11/s ze dne 10. 5. 1441.


Pečetě příslušníků rodu pánů z Hradce, č. 25 až 36

... konec ukázky ...

[ Zpět ]


Kontakt | Úvod | Novinky