O Klubu

Stručná historie Klubu:

Klub byl založen roku 1968 jako heraldická sekce při Muzeu zlata v Jílovém u Prahy.

Prvním předsedou byl PhDr. Miloš Zárybnický, historik který později zakotvil v Národním technickém muzeu v Praze. Práce se účastnili heraldici Zdirad Čech, Milan Kočandrle a Milan Klášterský.

Od samého počátku Klub vydával časopis a každoročně pořádal heraldické výstavy v Jílovském muzeu. Do časopisu přispívali např. F. J. Karlovský, Jiří Louda a Josef Milde.

V období vrcholící normalizace byla Klubu přerušena činnost. Nalezl však útočiště dokonce u Svazarmu a pak v závodním klubu Tesla ROH na Vinohradech. Teprve v roce 1990 se mu dostalo samostatné existence.

Časopis však byl vydáván pravidelně a v roce 2007 završil 40. ročníků.

Klub vydával nepravidelně klubová "minucí" s různou tématikou (např. Zavraždění Valdštejna, Bitva u Slavkova, Skotská a Irská emigrace u nás a pod. ). Jako separát vydal několik monografií. Například o Valdštejnech, Slavatovských palatinátech, Řádu zlatého rouna, Pernštejnech a v poslední době o rytířských řádech johanitů a německých rytířů.

V roce 1998 se Klub rozhodl rozšířit nabídku dostupné heraldické a genealogické literatury o chybějící stěžejní díla a vydal ve vlastním nákladu několik reprintů.

Od roku 2008 vydává Klub další periodikum s názvem "Heraldické noviny". Jedná se o elektronické periodikum šířené prostřednictvím internetových stránek Klubu ve formátu PDF.

Klub se podílel na pořádání akcí pro heraldicko genealogickou obec badatelů. Z těch posledních je možné jmenovat výstavu Erby 2005 pořádanou v roce 2005.

Od roku 1999 provozuje Klub internetové stránky a poskytuje členům i nečlenům informace prostřednictvím e-mailu.

Podrobně je historie Klubu popsána v článku Františka Skřivánka "Čtyřicet let Heraldiky a Genealogie", který byl zveřejněn v čísle GaH 1-2/2007 ke čtyřicátému výročí existence Klubu.

Jak se stát členem:

Informace jak se stát členem, jaké jsou podmínky členství a co členství přináší najdete zde.

Informace o publikacích:

Přehled publikací je dostupný zde.

Kontaktní údaje a odkazy na kluby a organizace z oblasti heraldiky a genealogie:

Kontaktní údaje a odkazy najdete zde.