Kontaktní údaje a odkazy na zdroje informací z oblasti heraldiky a genealogie

Kluby nebo organizace s tématikou heraldiky a genealogie v ČR:

Agentura Pankrác (vydavatel genealogicko heraldické literatury)

Akademie heraldických nauk České republiky

Bibliografická databáze Historického ústavu AV ČR (obsahuje údaje o literatuře vydané po roce 1990 a rejstříky Českého časopisu histrorického)

Česká archivní společnost

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze

Česká vexilologická společnost

Digitální knihovna historických fondů Vědecké knihovny v Olomouci

Heraldická společnost v Praze

Heraldické noviny (internetový časopis)

Historická šlechta (internetový magazín)

Hukvaldská heraldická galerie

Internetové knihkupectví digiBooks.cz (se zaměřením na elektronické publikace)

Jihočeský Herold (Časopis Sekce heraldiky a genealogie Klubu přátel Českých Budějovic)

Klub genealogů a heraldiků Ostrava

Moravská genealogická a heraldická společnost

Nakladatelství - Genealogická agentura Vladimír Kejla

Nakladatelství Lidové noviny, vydavatel edice "Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska"

Nakladatelství Veduta, vydavatel knih o historii a šlechtických rodech

Nová šlechta v českých zemích a podunajské monarchii

Prozatimní heraldická knihovna na Webu Šlechtická heraldika

Redakce Rodopisné revue

Registr komunálních symbolů ČR (REKOS)

Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury

Vydavatelství GARN

Zemská stavovská rodová unie

Zemský registr erbů České republiky

Kluby nebo organizace s tématikou heraldiky a genealogie v okolních zemích:

Collegium res nobilis Austriae dříve Arbeitskreis Österreichisches Familienregister

Heraldisch-genealogische Gesellschaft ADLER

HEROLD, Verein für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften

Polskoe Towarzystwo Heraldyczne

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť

Další odkazy:

Další odkazy na zajímavé zdroje informací na internetu najdete zde.