Monitoring knižních novinek

Chronologicky (dle data uveřejnění na stránkách heraldica.cz) řazený přehled publikací roku 2010:

Prosinec 2010 až březen 2011

Jan III. z Rožmberka (1484–1532), Novinka
Až do těch hrdel a statků?, Novinka
Památky jižních Čech 3., Novinka
Heraldický register SR - VIII., Novinka
Občanské pečetě a znamení na pečetích,
Rodové pečetě,
Šlechtické pečetě,
Rožmberkové - Cestovní průvodce,
Proměna středovýchodní Evropy ranného a vrcholného středověku - Mocenské souvislosti a paralely,
Feudální společnost,
Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2013,
Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2012,
Almanach českých šlechtických rodů 2011,
Nepřítel před branami,
Společnost českých zemí v raném novověku,
Poslední páni z Michalovic - Jan IV. († 1435/1436) a Jindřich II. († 1468),
Morava v době knížecí 906-1197,
České země v letech 1705–1792 - Věk absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých klobouků,
Vznik Velké Moravy - Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791 - 871 - Dotisk,
Křížové výpravy v pozdním středověku - Kapitoly z dějin náboženských konfliktů,
Rodinné kodexy,
Dekret kutnohorský,
Královský sňatek - Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310 - Průvodce dobou,
Královský sňatek - Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310,
České země a jejich obyvatelé očima románského světa 16. – 17. století,
Cesta ke kořenům - Odkaz šlechtického rodu Milnerů z Milhausenu a jeho nositelé,
Řády a vyznamenání 1948 – 2011 ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR, SR,
Český Krumlov - Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví ,
Dějiny Jičína,
Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. - 1419 aug. 16.) - Tomus VII, Fontes Archivi terrae Moraviae Brunae,
Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608-1611),
Pocta králi,
Rod De Geerů - Patricijové doby Komenského a některé otázky jejich vzájemných vztahů.

Další knižní novinky:

Starší knižní novinky:

Přehled knižních novinek pro rok: 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006.

Informace ke knižním novinkám na internetu:

Anotace zajímavých knižních novinek najdete rovněž na stránkách Rodopisné revue. Řadu užitečných informací najdete také v Bibliografické databázi Historického ústavu AV ČR.

Základní informace k monitoringu:

Základní informace k rozsahu a účelu monitoringu, recenzím a aktualizaci přehledu knižních novinek najdete zde.