Ceník Klubových publikací


Datum aktualizace: 16.4.2011

Ceník Klubových publikací v elektronické podobě:

Titul Cena pro členy Cena pro ostatní
Jan Skutil - Dynastická a národnostní politika Přemyslovců; Alois Přibyl - Palatináty a erbovní listiny (HaG 1/1983) 55,- Kč 75,- Kč
Vlastimil Borůvka - Genealogie rodu pánů z Kolovrat (HaG 1/1992) 55,- Kč 75,- Kč
Stanislav Kasík - Slavatovské palatináty ... a František Teplý (HaG 1/1993) 55,- Kč 75,- Kč
Libor Jan & František Skřivánek - Němečtí rytíři v českých zemích (HaG 1-2/1997) 55,- Kč 75,- Kč
Jiří Hás - Šlechtické rody na Rychnovsku (HaG 1-2/2001) 55,- Kč 75,- Kč
František Skřivánek - Heraldické památky kostela Panny Marie pod řetězem Českého velkopřevorství maltézských rytířů v Praze
(HaG 3-4/2001)
55,- Kč 75,- Kč
Jiří Hás - Jaroslav Tovačovský - Genealogie Nosticů z Nostic; Libor Chaloupka - Stavitelský rod Parléřů; Eduard P. Martin - Aristokratický pohled; Eduard P. Martin - Umění naslouchat erbům; Otto Semrád - Zlaté rouno v evropských zemích
(HaG 1-2/2002)
55,- Kč 75,- Kč
Anton F.Malinovský - Heraldika českých renesančních graduálů, litoměřického, rakovnického a žlutického
(HaG 3-4/2002)
55,- Kč 75,- Kč
František Skřivánek - Templáři v zemích Koruny české ve světle našich archivních paramenů; Otakar Vinař - Česká šlechta a Habsburkové; Jiří Hás - Tři zajímavosti z české genealogie (HaG 1-2/2003) 55,- Kč 75,- Kč
Jaromír Olšovský-Laboutka - Z dějin Duninů a Švamberků - O rodech s erbem stříbrné labutě na červeném štítu
(HaG 3-4/2004)
55,- Kč 75,- Kč
Miroslav Baroch - Nadpřirozené bytosti, monstra a bájní tvorové I/II
(HaG 1-2/2006)
55,- Kč 75,- Kč
V.J. Sedlák & Milan Plzák - Milci mladého krále (Minucí 1979) 55,- Kč 75,- Kč
Viktor Palivec - Erbovní lékárníci v českých zemích (Minucí 1986) 55,- Kč 75,- Kč
František Skřivánek - Z.Rotrekl - Ve znamení osmihrotého kříže (Maltézští rytíři u nás, dokumentární film na DVD) Ukázka obálky 90,- Kč 120,- Kč
Heraldika a Genealogie - jednotlivá čísla z let 2000 až 2009 * 55,- Kč 75,- Kč

Poznámky:
- Informace k elektronické podobě publikací najdete zde.
- Ukázka umožňuje zobrazit prvních pět stran textu.

Ceník standardních Klubových publikací (v papírové formě):

Periodika Klubu:

Titul Cena pro členy Cena pro ostatní
Heraldika a Genealogie ročník 2003 (jen č. 3/4) * 75,- Kč 100,- Kč
Heraldika a Genealogie ročník 2004 (jen č. 1/2)* 75,- Kč 100,- Kč
Heraldika a Genealogie ročník 2005 * 150,- Kč 200,- Kč
Heraldika a Genealogie ročník 2006 * 150,- Kč 200,- Kč
Heraldika a Genealogie ročník 2007 * 150,- Kč 200,- Kč
Heraldika a Genealogie ročník 2008 * 150,- Kč 200,- Kč
Heraldika a Genealogie ročník 2009 * 150,- Kč 200,- Kč
Heraldika a Genealogie ročník 2010 * 150,- Kč 200,- Kč
Reprint I. ročníku Heraldiky a Genealogie 1968 * 20,- Kč 20,- Kč
Heraldika a Genealogie - jednotlivá čísla z let 2003 až 2009 * 75,- Kč 100,- Kč

Poznámka: U titulů, označených hvězdičkou je k dispozici bližší popis nebo ukázka.

Další heraldická a genealogická periodika:

Titul Cena pro členy Cena pro ostatní
Genealogické a Heraldické Listy - 1969 až 1981, 2004 až 2007 - jednotlivá čísla 50,- Kč 50,- Kč
Genealogické a Heraldické Listy - 1969 až 1981, 2004 až 2007 - ročník 100,- až 150,- Kč 100,- až 150,- Kč
Heraldická ročenka - 1999 až 2006 - jednotlivé ročníky 100,- až 150,- Kč 100,- až 150,- Kč

Mimořádná nabídka, vždy v jediném kuse:

Titul Cena pro členy Cena pro ostatní
Heraldika a Genealogie - jednotlivá čísla z let 1981 - 2002 75,- Kč 100,- Kč
Heraldika a Genealogie - ročníky 1981 - 2002 150,- Kč 200,- Kč

Samostatné tituly:

Titul Cena pro členy Cena pro ostatní
Adler – Zeitschrift Österr. herald und genal. Gesselschaft 2007/08 (německy) 75,- Kč 100,- Kč
F.Beneš - Pečeti v Českých zemích a jejich cena jako dějepisného pramene (28 stran 65 obrázků) 30,- Kč 40,- Kč
J.Burian - Průvodce historickou exposicí Národního muzea (140 stran. 100 obrázků) 60,- Kč 75,- Kč
J.Čarek - O pečetěch českých králů a knížat z rodu Přemyslova (Praha 1938) 80,- Kč 100,- Kč
T.Durdík - V.Sušický - Zříceniny hradů tvrzí a zámků - Západní Čechy (barevné fotografie, plány, vázané) 300,- Kč 375,- Kč
T.Durdík - V.Sušický - Zříceniny hradů tvrzí a zámků - Jižní Čechy (40 objektů, 150 barevných fotografií, plány, vázané, 180 stran) 300,- Kč 375,- Kč
T.Durdík - Hrady přechodného typu v Čechách (Praha 2006, 285 stran velkého formátu, fotografie a plány) 400,- Kč 500,- Kč
J.Dolejší - Rytíři a dámy papežských řádů (Praha 2007, 150 stran, barevné ilustrace, fotografie a reprodukce) 220,- Kč 275,- Kč
J.Hás - Stručné dějiny Suchdolu, Solopysk a Vysoké u Kutné Hory (heraldika, genealogie vlastníků, památky, náhrobníky; 80 strana, barevná půříloha) 120,- Kč 150,- Kč
J.Hilmera - Mozarts Opern für Prag (200 stran, 50 ilustrací, německy) 60,- Kč 75,- Kč
J.Hilmera - Mozartovy opery pro Prahu (200 stran, 50 ilustrací, česky) 60,- Kč 75,- Kč
J.Charvát - Kronika rodu Bartoňů (Náchod 1935) 100,- Kč 130,- Kč
R.Klimeš a kolektiv - Freie Stadt Danzig (Gdaňsk, vlajky, erby, pečetě, německy) 30,- Kč 40,- Kč
B.Lifka - Exlibris a supralibros v Českých korunních zemích 1000 - 1900 (230 stran, 50 stran ilustrací, Praha 1982) 100,- Kč 150,- Kč
Anton F.Malinovský - Heraldika českých renesančních graduálů, litoměřického, rakovnického a žlutického 100,- Kč 125,- Kč
V.Mrvík - Trojanové z Bylan a Rossfeldu (90 stran, reproduKče erbů, rytin apod.) 50,- Kč 65,- Kč
J.Novák - Rodové erby I. + II. (slovensky, ilustrace) 150,- Kč 210,- Kč
J.Olšovský Laboutka - Dějiny Duninů a Švamberků 50,- Kč 65,- Kč
E.M.Petiška - Heraldické eseje ( bibliofilské vydání, 56 stran, vyobrazení erbů) 40,- Kč 50,- Kč
E.M.Petiška - Leben des heiligen Wenzeslaus, (německy a anglicky, 95 stran, ilustrováno) 100,- Kč 125,- Kč
E.M.Petiška - Sedm století pražské heraldiky (Historické znaky Prahy 8) 25,- Kč 30,- Kč
J.Siebmacher Grosses Wappenbuch - Der Böhmische Adel I. + II. (Reprint z roku 1998, německy) 1500,- Kč 2000,- Kč
F.Skřivánek - Maltézský kostel Panny Marie pod řetězem (ilustrováno, barevný pruvodce, 24 stran) 40,- Kč 50,- Kč
F.Skřivánek - Templáři v zemích koruny české 60,- Kč 75,- Kč
F.Skřivánek - J.Tovačovský - Vratislavští biskupové (118 stran, 50 erbu, 10 ilustrací) 160,- Kč 200,- Kč
Slavík - Denkmalpflege in Sudetenland (německy) 75,- Kč 100,- Kč
L.Šmíd - Lidoví kronikáři středního Polabí 30,- Kč 40,- Kč
D.Štetinová - Rytíři země české – Neuberkové (vázáno, 335 stran, ilustrace, rodokmeny) 220,- Kč 275,- Kč
K.Vavřínek - Almanach české šlechty 2007 150,- Kč 200,- Kč
J. Županič - Nová šlechta Rakouského císařství (452 stran) 300,- Kč 375,- Kč

Poznámka: U titulů, označených hvězdičkou je k dispozici bližší popis nebo ukázka.

Separáty:

Titul Cena pro členy Cena pro ostatní
M.Baroch - Řád Točenice 30,- Kč 40,- Kč
M.Baroch - Hrabata Wallisové 30,- Kč 40,- Kč
V. Červenka - Náhrobníky v kostele Všech svatých v Řesanicích 50,- Kč 65,- Kč
V.Dufek - Cesta heraldické lilie v Evropě a u nás 50,- Kč 60,- Kč
V.Genttner - Logové z Netky (20 stran, erby, genealogie) 40,- Kč 50,- Kč
J.P.Hájíček - Gotická heraldika na budově Karolína, někdejšího Rotlefova domu na Starém městě pražském 30,- Kč 40,- Kč
J.Hás - Aleš Vřešťovský z Rýzmburka 30,- Kč 40,- Kč
J.Hás - Hrad Červená Hora a páni z Dubé 30,- Kč 40,- Kč
J.Hás - Něco o manželkách husitských hejtmanů 30,- Kč 40,- Kč
J.Hás - Rod Bohdaneckých z Hodkova 30,- Kč 40,- Kč
J.Hás - Tři zajímavosti z české genealogie, Mulcové, Mošauerové, Sádlo, Sekretář 30,- Kč 40,- Kč
M.Hlinomaz - Blahoslavený Hroznata, jeho rod a znak 30,- Kč 40,- Kč
G.Hodek - Gustav Hodek, rytíř ze Želevic, oběť renobilitační aféry 30,- Kč 40,- Kč
J.Jůna - Zapomenutá komenda templářů v Jindřichově Hradci 30,- Kč 40,- Kč
J.Jůna - Komenda Řádu Německých rytířů v Jindřichově Hradci do roku 1300 30,- Kč 40,- Kč
J.Jůna & S.Nováková - Vítek z Prčice a původ Vítkovců 30,- Kč 40,- Kč
R.Klimeš - Symboly Sudet jako říšské župy 30,- Kč 40,- Kč
R.Klimeš - Kašmír a jeho symboly 30,- Kč 40,- Kč
R.Klimeš - Irák a jeho symboly od r. 1919 do dnešní doby 30,- Kč 40,- Kč
A.Malinovský - Autentická podoba erbu Sixta z Ottersdoffu 30,- Kč 40,- Kč
A.Malinovský - E.Konopásek - Neznámé erbovní figury 30,- Kč 40,- Kč
A.Malinovský - Rakovnická panská lavice s erby 30,- Kč 40,- Kč
M.Mžyková - Génius v ústraní aneb za Emilem Konopáskem 30,- Kč 40,- Kč
E.P.Martin - Aristokratický pohled, umění naslouchat erbům 30,- Kč 40,- Kč
E.P.Martin - Heraldické aforismy 30,- Kč 40,- Kč
E.P.Martin - Heraldické básně k jubileu 30,- Kč 40,- Kč
E.P.Martin - Slova o genealogii 30,- Kč 40,- Kč
J.Olšovský-Laboutka - Rody s erby lvice, labutě a holubice 30,- Kč 40,- Kč
F.Skřivánek - Církevní knížata v zemích Koruny České 30,- Kč 40,- Kč
F.Skřivánek - Heraldické motivy rytířských řádů v městských znacích zemí Koruny České, Polska, bývalého Pruska a Pomoří 50,- Kč 60,- Kč
F.Skřivánek - Identita kronikáře tak řečeného Dalimila 30,- Kč 40,- Kč
F.Skřivánek - Jaké byly ve skutečnosti Křížové výpravy 30,- Kč 40,- Kč
F.Skřivánek - Templáři po sedmi stech letech 30,- Kč 40,- Kč
J.Svobodovi - Porayové-Rozici, legendární potomci Slavníkovců 15,- Kč 20,- Kč
J.Špičák - Odkaz země česká - domov můj (bibliofil vydání, 45 stran) 30,- Kč 40,- Kč
J.Tovačovský - Historie obce a lázní Velichovek 30,- Kč 40,- Kč
J.Tovačovský - Karel Maria sv.pán Drahotín, 1818-1883, jeho život, dílo, předkové, potomci 30,- Kč 40,- Kč
T.Tyl - Albrecht markýz Kubinzky von Hohenkunin a jeho rod 30,- Kč 40,- Kč
O.Vinař - Měšťané ve stavovském povstání 30,- Kč 40,- Kč
O.Vinař - Z genealogie českých králů, cesta Habsburků na český trůn 50,- Kč 60,- Kč
L.Vytlačil - Vladykové z Kačice a Kapounové ze Svojkova ve 14. až 19. století 30,- Kč 40,- Kč
L.Vytlačil - Rytíř Ctibor z Kačice a ze Svojkova 30,- Kč 40,- Kč
Sedm století pražské heraldiky 30,- Kč 40,- Kč
Pražské erbovní hostince - Erbovní kalendář pro rok 1983 40,- Kč 60,- Kč

Poznámka: U titulů, označených hvězdičkou je k dispozici bližší popis nebo ukázka.

Tištěná verze ceníku:

Ceník ve formátu PDF .

Způsob objednání a podmínky dodání publikací:

Informace ke způsobu objednání a podmínkách dodání publikací najdete zde.


Kontakt | Publikace | Úvod | Novinky